• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Tarieven

De tarieven van 2021:

 

Sportmedische onderzoeken / sportkeuringen

1.A.

Sportmedisch Onderzoek zweefvliegen

€ 98

1.B.

Basis Sportmedisch Onderzoek - algemeen / sportbond

€ 113

1.C.

Basis Plus Sportmedisch Onderzoek

€ 164

1.D.

Groot Sportmedisch Onderzoek

€ 257

1.E.

Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek

€ 318

1.F.

Sportmedisch Onderzoek vlgs Lausanneprotocol

€ 144


Consulten, (beeldvormende) diagnostiek en behandeling

Voor vaststelling van het tarief zijn medisch-specialisten wettelijk verplicht om de zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie-systematiek te hanteren.
Het tarief wordt daarbij bepaald op basis van de gestelde diagnose, de gehanteerde beeldbvomende diagnostiek (rontgenfoto, echo, MRI e.d.), het aantal (herhalings)consulten en de toegepaste behandeling(en).
Een overzicht van de tarieven van 2021 vindt u door hier klikken.
Overige diensten

Biometrie (lengte, gewicht, vetpercentage)

€ 20,50

Longfunctie

€ 20,50

ECG (hartfilmpje) in rust

€ 36

Inspanningstest

€ 154

Spiroergometrie

€ 215

 

Overzicht van de verplichte sportmedische onderzoeken voor diverse opleidingen en sporttakken ("verplichte sportkeuringen")

Autosport (KNAF)

1.B, 1.B+ECG, of 1.D

CIOS, ALO, Sporthogeschool

1.B of 1.C

Duiksport

1.B of 1.D

Motorsport (o.a. KNMV, MON)

1.B

Parachutespringen

1.B

ROC, opl. Veiligheid en Vakmanschap

1.F

Voetbal (KNVB-selecties, betaald voetbal organisaties)

1.F

Wielersport (KNWU-licentie)

1.C

Wielersport (overig)

1.B, 1.C of 1.D

Deelname Alpe d'Huzes of Tour du ALS

1.G, 1.H of 1.I

Deelname (buitenlandse) evenementen

1.B of 1.C

(o.a. marathons, wielertochten/-wedstrijden)

 

Toelichting:

* De sportbonden, sportorganisaties en sportopleidingen zijn verantwoordelijk voor de keuringseisen en zij bepalen ook welk sportmedisch onderzoek u moet ondergaan.

* Binnen één sporttak kunnen er echter verschillende keuringseisen van toepassing zijn, bijv. afhankelijk van uw leeftijd, welke soort licentie u wilt aanvragen (Nederlands of internationaal) of bij welke bond u bent aangesloten (m.n. bij duiksport hanteren diverse bonden verschillende keuringseisen).

* Onze medewerkers kunnen u adviseren welk sportmedisch onderzoek voor u van toepassing is.

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

Basispakket zorgverzekering
Consulten, diagnostiek en behandeling i.v.m. blessures of andere gezondheidsproblemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het Sportmedisch Adviescentrum heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Daardoor kan het, afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten, zijn dat uw zorgverzekaar niet de volledige kosten vergoedt.
Houd er ook rekening mee dat het wettelijk verplichte eigen risico van € 385 (2018 en 2019) en ook een eventueel een door u zelkf gekozen vrijwillig eigen risico niet door de zorgverzekering wordt vergoed.
Op de website van Sportgeneeskunde Zuid-Limburg (http://www.sszl.nl/), het samenwerkingsverband van de sportartsen van OrbisSport te Sittard/Geleen en het Sportmedisch Adviescentrum vindt u hierover uitgebreide informatie, inclusief de tarieven voor de verschillende Diagnose-Behandel-Combinaties.
Voor de tarieven 2021 kunt u hier klikken.


Aanvullend pakket zorgverzekering
Preventieve sportmedische zorg, zoals sportkeuringen, sportmedische onderzoeken en sportbegeleiding, worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De vergoeding waarop u recht heeft verschilt tussen zorgverkeraars en tussen de verschillende aanvullende pakketten..
Klik hier voor de vergoedingen van sportzorg door de zorgverzekeraar uit het aanvullend pakket in 2021.


Wij adviseren u te allen tijde vooraf aan het bezoek bij ons contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de vergoeding waarop u aanspraak kunt maken.


sportzorg    scas_logo    fsmi_logo