• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Missie en visie

Missie

Het Sportmedisch Adviescentrum wil in Nederland een vooraanstaande instelling zijn voor patiëntenzorg, onderwijs/kennistransfer en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde.

Visie

a. Algemeen

Het Sportmedisch Adviescentrum wil een instelling zijn waarin de trias academica geïntegreerd kan worden uitgeoefend. Om dit goed te kunnen realiseren is een plek binnen een academische setting dan wel nauwe samenwerkingsverbanden met academische centra van groot belang. Hiertoe dient nadrukkelijk aan de volgende aspecten aandacht besteed te worden.

b. Patiënten, sporters en verwijzers

(Potentiële) patiënten, sporters en verwijzers dienen er van op de hoogte te zijn dat het Sportmedisch Adviescentrum kwalitatief hoogwaardige en waar mogelijk innovatieve sportmedische zorg aanbiedt. De aangeboden zorg kenmerkt zich door een klantgerichte benadering. De aangeboden zorg dient naar tevredenheid van de (potentiële) patiënten, sporters en verwijzers te worden uitgevoerd. De kwaliteit van de aangeboden zorg verdient permanente aandacht om op peil te blijven en te verbeteren.

c. Onderwijs/kennistransfer

Wij streven er naar om bijdragen te leveren aan onderwijs/kennistransfer aan een breed veld van partijen die acteren binnen de sportgezondheidszorg of hier in de toekomst een rol kunnen gaan spelen.

d. Wetenschappelijk onderzoek

Om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren zal er samenwerking met (academische) onderzoekscentra dan wel inbedding in een academische omgeving dienen plaats te vinden.


sportzorg    scas_logo    fsmi_logo