• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kennisoverdracht en onderwijs

Tot de kerntaken van het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad behoort het geven van onderwijs en scholing aan beroepsbeoefenaren in de (para-)medische zorg. Wij zijn actief in meerdere opleidingen, maar bieden het hele jaar door ook stageplaatsen aan.


a) Scholing voor (huis-)artsen

Wij hebben al jarenlang een intensieve samenwerking met de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg voor het ontwikkelen en doceren van scholing aan huisartsen, sportartsen en andere medische specialisten.
Daarnaast zijn wij ook betrokken bij regionale na- en bijscholing van huisartsen.
Enkele actuele voorbeelden van recente cursussen/scholing:
- Basiscursus Sportgeneeskunde (3-4x per jaar)
- Verdieping Sport en Bewegen
- Workshop Onderbeen
- Blessures van de onderste extremiteiten
- Sport en Voeding
- Antidopingbeleid voor artsen
- Warffumscholing Sportgeneeskunde voor huisartsen

b) Scholing voor artsen, in opleiding tot huisarts

Sinds 1994 verzorgen wij meerdaagse scholing over sportgeneeskundige onderwerpen aan artsen die in opleiding zijn tot huisarts. De sportartsen Marc Alsemgeest en Fred Hartgens nemen dit onderwijs voor hun rekening.


c)
Master Sportfysiotherapie

Vanaf 2008 werkt Fred Hartgens mee aan de 4-jarige Masteropleiding Sportfysiotherapie van het Nederlands Paramedisch Instituut en Avans Hogeschool te Breda. Hij doceert daar over medische diagnostiek bij en de behandeling van sportblessures.


d) Curriculum geneeskunde van Universiteit Maastricht

Het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad participeert in de opleiding van basisartsen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Studenten kunnen hun sportmedische kennis ontwikkelen in verschillende perioden van de opleiding:

  • Co-schap Sociale Geneeskunde, tak sportgeneeskunde (5 weken in jaar 4 of 5)
  • Keuzecoschap Sportgeneeskunde (10 weken in jaar 4 of 5)
  • Wetenschapsparticipatie (WESP) op sportgeneeskundig onderwerp (18 weken in jaar 6)
  • Gezondheidsparticipatie (GEZP) in de sportgeneeskunde (18 weken in jaar 6)
  • Combi WESP/GEZP (36 weken in jaar 6)

e) Stagiaires en stageplaatsen

Het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad heeft nagenoeg het hele jaar stagiaires van verschillende opleidingen te gast die meer over sportmedisch handelen willen leren. Wij hebben overeenkomsten met de Universiteit Maastricht over stageplaatsen van studenten geneeskunde en met 2 Masteropleidingen Sportfysiotherapie (NPI/Avans en SOMT).

Daarnaast maken ook reeds werkzame hulpverleners (ervaren huisartsen, huisartsen-in-opleiding, fysiotherapiestudenten, podotherapeuten etc.) gebruik van onze stagemogelijkheden om meer zicht op het werkgebied van de sportarts te verkrijgen en om zichzelf meer in sportmedische problematiek te verdiepen.


Ook interesse in een stageplaats bij ons?
Stuur een mail met motivatie, doelstellingen en opleiding naar info@sportmedischadviescentrum.nl


sportzorg    scas_logo    fsmi_logo