• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Sportgeneeskunde is onze passie !

Het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht▪Parkstad is een gespecialiseerd centrum voor sportgeneeskunde.
Onze sportartsen zijn dé experts voor diagnostiek en behandeling van sportblessures en andere sportgerelateerde klachten, alle sportkeuringen (bijv. duiksport, wielrennen, auto- en motorsport etc.), preventieve sportmedische onderzoeken, bepalen van het omslagpunt en nog veel meer……
Ook verrichten wij wetenschappelijk onderzoek en geven onderwijs en scholing aan huisartsen, medisch specialisten en (sport-)fysiotherapeuten. En dat doen we allemaal met veel passie!

Actueel

16-07-2021  Sportmedisch Adviescentrum prima bereikbaar ondanks wateroverlast in Maastricht ... lees meer
15-05-2021  VACATURES voor praktijkmanager en praktijkmedewerker ... lees meer
11-05-2021  Aangepaste openingstijden rond Hemelvaart en Pinksteren ... lees meer
01-03-2021  Wij blijven geopend, uiteraard coronaproof ..... lees meer
02-02-2021  Sportarts consulteren na COVID-19 infectie ? ..... lees meer
05-01-2021  Vergoeding van medische zorg door sportarts ..... lees meer
22-10-2020  Echografie voor diagnostiek sportblessures ..... lees meer
18-01-2020  Opnieuw het hoogste kwaliteitscertificaat voor ons centrum ! ..... lees meer
22-10-2019  Gast-redacteur bij British Journal of Sports Medicine ..... lees meer
28-05-2019  Klanttevredenheid 8,7 ..... lees meer

Sportmedisch Adviescentrum prima bereikbaar ondanks wateroverlast

16 juli 2021

Gisteren en vannacht heeft de regio Maastricht te kampen (gehad) met forse wateroverlast door regen en hoge waterstand van de Maas. Het stadsdeel Randwijck waar ons centrum gelegen is, is uiteindelijk gevrijwaard gebleven van directe wateroverlast.
Ons centrum is daardoor prima bereikbaar en de spreekuren vandaag gaan gewoon door.

VACATURES voor praktijkmanager en praktijkmedewerker

15 mei 2021

In ons centrum willen we 2 functies invullen:
- praktijkmanager (8-16 u/wk)
- praktijkmedewerker (12-28 u/wk, deels variabel)
Deze functies kunnen ook door één persoon ingevuld worden.
Beoogde ingangsdatum is 1 juli a.s., maar kan in overleg ook op latere datum ingaan.

Om de volledige vacatureteksten inclusief functie-eisen en ons aanbod te lezen, klik hier.
Uiteraard nodigen we mannen en vrouwen uit om te solliciteren.

Aangepaste openingstijden rond Hemelvaart en Pinksteren

11 mei 2021

Vanwege Hemelvaart en Pinksteren zijn wij gesloten op de navolgende dagen:

Donderdag 13 mei - Hemelvaart
Vrijdag 14 mei - Brugdag
Maandag 24 mei - Pinkstermaandag

Wanneer sportarts consulteren na COVID-19 infectie ?

02 februari 2021

De COVID-pandemie treft ons allemaal, ook sportieve mensen met gezonde leefstijl en een goede conditie. Helaas houdt ook een deel van hen nog maanden klachten nadat de acute ziekteverschijnselen zijn verdwenen. Zij merken dat dat ze bij (geringe) inspanning snel kortademig worden, een inspanning niet lang kunnen volhouden of extreem vermoeid zijn na afloop van een sportieve inspanning.
Deze mensen kunnen wellicht geholpen worden door een sportarts.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft een handige infographic ontwikkeld waarmee men kan bepalen of verwjzing naar de sportarts zinvol kan zijn.Wij blijven geopend, uiteraard coronaproof

1 maart 2021

Het kabinet heeft in december 2020 een forse lockdown voor Nederland afgekondigd, die veel Nederlanders raakt. Gelukkig mogen medische zorginstellingen geopend blijven en hun medische zorg blijven aanbieden aan patiënten/cliënten.

Ondanks alle maatregelen kan het Sportmedisch Adviescentrum haar sportgeneeskundige zorg aan sporters en patienten continueren. Dit doen wij uiteraard coronaproof. Al gedurende de hele coronaperiode hanteren wij nauwgezet de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen die de overheid, RIVM, de Federatie van Medisch Specialisten en de Vereniging voor Sportgeneeskunde aangeven. Dit zullen wij blijven doen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen.

Klik hier voor de meest recente update van de coronarichtlijnen

Vergoeding medische zorg door sportarts

05 januari 2021

Sportgeneeskunde is een medisch specialisme, vergelijkbaar met met andere medische specialismen zoals o.a. chirurgie, orthopaedie en cardiologie. Medisch-specialistische zorg door de sportarts kan preventieve of curatieve zorg omvatten. Deze beide vormen van sportgeneeskundige zorg worden door de zogverzekeraar op een andere manier vergoed.
Hoe zit dat ook al weer?

Curatieve zorg uit Basispakket
Als u klachten van uw gezondheid heeft, valt dit onder de zogenaamde curatieve zorg. Curatieve zorg omvat alle activiteiten die de sportarts doet om een diagnose voor uw klachten te stellen, een behandeling in te stellen en het beloop van de klachten te controleren en zo nodig de therapie aan te passen.
Hiertoe behoren onder meer:
- (Sport-)blessures
- Klachten van het spier- en skeletstelsel
- Klachten van andere orgaansystemen tijdens fysieke inspanning en sport, (bijv. pijn in de borststreek, kortademigheid, darmklachten e.d.)
- beeldvormende diagnostiek (rontgenfoto, echografie, MRI, CT e.d.)
- overige verrichtingen om een medische diagnose te stellen en/of het beloop van de klachten te evalueren (bijv. spierdrukmetingen, inspanningstesten)
- behandelingen die de sportarts zelf verricht of waarvoor u verwezen wordt naar een andere hulpverlener (bijv. sportfysiotherapeut of sportpodotherapeut) en de controles die daarbij horen.


Preventieve zorg uit Aanvullend pakket

Men spreekt van preventieve zorg (of niet-curatieve zorg) indien u de sportarts wilt consulteren zonder dat u klachten van de gezondheid hebt. Hiertoe behoren onder meer:
-
Sportkeuringen
- Preventieve sportmedische onderzoeken
- Gezondheidcheck
- Trainingsbegeleiding
- Inspanningstesten (waarbij het niet het doel is een diagnose te stellen, maar bijv. om de conditie te bepalen of voor trainingsbegeleiding)

Onderscheid Curatieve versus Preventieve zorg

Het enige criterium dat bepaalt of de sportgeneeskundige zorg die u krijgt onder curatieve of preventieve zorg valt, is:
- curatieve zorg: wel klachten van de gezondheid
- preventieve zorg: geen klachten van de gezondheid


Vergoeding door zorgverzekeraar

Curatieve zorg
Zorgverzekeraars hebben geen contracten met ons afgesloten. Onze zorg heet daarom niet-gecontracteerde zorg. Dit kan betekenen dat voor sportgeneeskundige zorg die onder het basispakket valt, uw zorgverzekeraar de kosten niet volledig vergoedt. Dit is o.a. afhankelijk van de soort zorgverzekering (naturapolis, beperkte naturapolis of restitutiepolis) die u heeft afgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de vergoeding.
Voor curatieve zorg heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere medisch specialist nodig. Anders vergoedt de zorgverzekeraar niets.

Preventieve zorg
Voor de sportgeneeskundige zorg uit het aanvullende pakket vergoedt uw zorgverzekeraar tot maximaal het bedrag dat in uw polis staat vermeld. Het bedrag dat vergoed wordt, verschilt tussen verzekeraars en polissen.
Voor preventieve zorg hebt u geen verwizjing van de huisarts of een andere medische specialist nodig.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar
Wij adviseren u om voorafgaand aan een bezoek aan ons centrum contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de exacte voorwaarden van uw polis en over de vergoeding die de zorgverzekeraar voor de door u gewenste sportgeneeskundige zorg verstrekt.

Echografie voor diagnostiek van sportblessures

22 oktober 2020


Sinds enkele jaren zijn wij in ons centrum gespecialiseerd in echografisch onderzoek om de juiste diagnose en ernst van sportblessures te kunnen vaststellen.

Onze sportarts Fred Hartgens heeft in binnen- en buitenland (o.a. München en Londen) meerdere gespecialisserde opleidingen gevolgd voor de diagnostiek van sportblessures via echografie.Recent heeft hij samen met collega-sportartsen Paul Dobbelaar en Paul Grandjean van OrbisSport te Sittard weer bijscholing gevolgd bij het Nationaal Trainingscentrum Echografie (NT-e) te Vianen.

Onder de deskundige leiding van de docenten Niek Vink en Wibbo Hummelen van het NT-e werden de diagnostische onderzoeksmethoden verder uitgediept en nieuwe mogelijkheden van de echografie bijgeleerd. Het was een zeer leerzame dag en kunnen het geleerde meteen in de praktijk toepassen.

Opnieuw hoogste kwaliteitscertificaat voor ons centrum !

18 januari 2020


Heden hebben wij bericht ontvangen dat het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad wederom het hoogste kwaliteitscertificaat voor sportmedische instellingen van de Stichting Certificatoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) heeft behaald.
Recentelijk hebben wij weer het periodieke onderzoek van de SCAS naar de kwaliteit van de sportgeneeskundige zorg van ons centrum gehad. Wij zijn verheugd en trots op het resultaat!

Sinds 2007 worden sportmedische instellingen in Nederland elke 4 jaar door de SCAS getoetst op hun kwaliteit. Bij deze kwaliteitsvisitatie wordt onderzocht hoe de praktijkvoering organisatorisch geregeld is, hoe de arbeidsomstandigheden zijn, maar wat voor u als sporter/client misschien nog belanger is: welke sportmedische zorg wordt geleverd, hoe is de kwaliteit van de geleverde zorg, wordt voldaan aan alle wettelijke eisen en hoe tevreden zijn de sporters/patienten.

Op alle onderdelen voldeden wij aan de hoogste normen. Dat is fijn voor ons, maar vooral ook voor u. Want daar doen we het voor: sporters zo goed mogelijk van dienst zijn met onze sportgeneeskundige dienstverlening.

Gast-redacteur bij British Journal of Sports Medicine

22 oktober 2019

Samen met Prof. Frank Backx, sportarts in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is onze sportarts Fred Hartgens uitgenodigd om als gast-redacteur van het allerbeste en meest gerenommeerde, internationale sportmedisch-wetenschappelijke tijdschrift het British Journal of Sports Medicine te fungeren.

Voor de editie van oktober 2019 kozen de twee gast-redacteuren de beste wetenschappelijke onderzoeken uit die tevens een goede verbinding hebben met de sportgeneeskunde in Nederland, Ook schreven zijn een editorial over de recente ontwikkelingen van de sportgeneeskunde als medisch specialisme en het sportgeneeskundige wetenschappelijk onderzoek in ons land, dat tot de top van de wereld behoort. Lees hier deze Engelstalige editorial.

Ons centrum is zeer vereerd dat het British Journal of Sports Medicine onze sportarts Fred Hartgens voor dit eervolle gast-redacteurschap heeft uitgekozen.

Klanttevredenheid 8,7

28 mei 2019

Klanttevredenheid nog iets hoger dan vorig jaar
De dienstverlening van het Sportmedisch Adviescentrum is door onze bezoekers dit jaar met een fraaie 8,7 gewaardeerd. Dit is een iets hogere score dan de 8,6 van vorig jaar.
In de maanden januari t/m april 2019 hebben wij het periodieke klanttevredenheidsonderzoek onder onze bezoekers verricht. In totaal vulden 110 personen een vragenlijst in om zo onze klanttevredenheid continu te blijven verbeteren.

Hoge score op snelheid en deskundigheid
De bezoekers hebben specifiek aangegeven dat zij goed en snel geholpen werden door de receptionisten tijdens het maken van een afspraak. Daarnaast scoorden alle medewerkers hoog op vriendelijkheid en klantgerichtheid. Ook zijn alle patiënten (zeer) tevreden over de deskundigheid van de sportartsen en gaven zij aan dat de sportkeuring of de aandoening (blessure of andere gezondheidsklachten) waarvoor ze ons bezochten, naar volle tevredenheid afgehandeld was.

Korte wachttijden

Ook over het wachttijden in de spreekkamer is men positief. Meer dan 90% van de bezoekers meldde dat ze op de afgesproken tijd werden geholpen of maximaal 5 minuten hadden moeten wachten. Minder dan 10% gaf aan dat de sportarts hen te laat (maximaal 15 minuten) naar binnen haalde. Slechts 3 personen hadden tussen 15-30 minuten op de sportarts moeten wachten voor ze aan de beurt waren.

Blij en trots
Wij zijn zeer blij en trots met deze zeer hoge beoordeling door onze bezoekers. Wij danken iedereen voor het invullen van onze vragenlijst. Wij zullen ons voortdurend inzetten om deze hoge kwaliteit te blijven continueren.

Nieuwsarchief


sportzorg    scas_logo    fsmi_logo