• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Sportgeneeskunde is onze passie !

Het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht▪Parkstad is een gespecialiseerd centrum voor sportgeneeskunde.
Onze sportartsen zijn dé experts voor diagnostiek en behandeling van sportblessures en andere sportgerelateerde klachten, alle sportkeuringen (bijv. duiksport, wielrennen, auto- en motorsport etc.), preventieve sportmedische onderzoeken, bepalen van het omslagpunt en nog veel meer……
Ook verrichten wij wetenschappelijk onderzoek en geven onderwijs en scholing aan huisartsen, medisch specialisten en (sport-)fysiotherapeuten. En dat doen we allemaal met veel passie!

Actueel

05-05-2021  VACATURE: praktijkmanager / secretaresse (m/v, 16-32 u/wk) ... lees meer
18-04-2021  Koningsdag (dinsdag 27 mei) zijn wij gesloten ..... lees meer
01-03-2021  Wij blijven geopend, uiteraard coronaproof ..... lees meer
02-02-2021  Sportarts consulteren na COVID-19 infectie ? ..... lees meer
05-01-2021  Vergoeding van medische zorg door sportarts ..... lees meer
22-10-2020  Echografie voor diagnostiek sportblessures ..... lees meer
19-05-2020  Preventieve maatregelen coronavirus ..... lees meer
18-01-2020  Opnieuw het hoogste kwaliteitscertificaat voor ons centrum ! ..... lees meer
22-10-2019  Gast-redacteur bij British Journal of Sports Medicine ..... lees meer
28-05-2019  Klanttevredenheid 8,7 ..... lees meer
02-01-2019  Gratis parkeren voor onze bezoekers op parkeerplaats P3 ..... lees meer
29-09-2018  Internationaal topcongres over peesblessures ..... lees meer

22-10-2017  Een MRI binnen enkele dagen ..... lees meer

VACATURE: praktijkmanager / secretaresse (m/v, 16-32 uur per week)

05 mei 2021

Wij hebben een vacature voor een enthousiaste praktijkmanager / secretaresse voor 16-32 uur per week. Beoogde ingangsdatum is 1 juli a.s., maar kan in overleg ook op latere datum ingaan.

Het betreft een boeiende en uitdagende functie. De praktijkmanager zorgt dat de werkzaamheden in de praktijk gestroomlijnd verlopen, is aanspreekpunt voor externe contacten en heeft beleidsondersteunende taken. In de rol van secretaresse zorgt hij/zij voor planning van de spreekuren, bereidt deze voor en is aanspreekpunt voor vragen van patienten.

Om de volledige vacaturetekst inclusief functie-eisen en ons aanbod te lezen, klik hier.

Koningsdag (dinsdag 27 april) zijn wij gesloten

18 april 2021


Op Koningsdag (dinsdag 27 april) is het Sportmedisch Adviescentrum gesloten.
Maandag 26 april zijn wij gewoon geopend.
Vanaf woensdag 28 zijn wij weer op onze reguliere tijden geopend.

Wij blijven geopend, uiteraard coronaproof

1 maart 2021

Het kabinet heeft in december 2020 een forse lockdown voor Nederland afgekondigd, die veel Nederlanders raakt. Gelukkig mogen medische zorginstellingen geopend blijven en hun medische zorg blijven aanbieden aan patiënten/cliënten.

Ondanks alle maatregelen kan het Sportmedisch Adviescentrum haar sportgeneeskundige zorg aan sporters en patienten continueren. Dit doen wij uiteraard coronaproof. Al gedurende de hele coronaperiode hanteren wij nauwgezet de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen die de overheid, RIVM, de Federatie van Medisch Specialisten en de Vereniging voor Sportgeneeskunde aangeven. Dit zullen wij blijven doen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen.

Klik hier voor de meest recente update van de coronarichtlijnen

Wanneer sportarts consulteren na COVID-19 infectie ?

02 februari 2021

De COVID-pandemie treft ons allemaal, ook sportieve mensen met gezonde leefstijl en een goede conditie. Helaas houdt ook een deel van hen nog maanden klachten nadat de acute ziekteverschijnselen zijn verdwenen. Zij merken dat dat ze bij (geringe) inspanning snel kortademig worden, een inspanning niet lang kunnen volhouden of extreem vermoeid zijn na afloop van een sportieve inspanning.
Deze mensen kunnen wellicht geholpen worden door een sportarts.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft een handige infographic ontwikkeld waarmee men kan bepalen of verwjzing naar de sportarts zinvol kan zijn.Vergoeding medische zorg door sportarts

05 januari 2021

Sportgeneeskunde is een medisch specialisme, vergelijkbaar met met andere medische specialismen zoals o.a. chirurgie, orthopaedie en cardiologie. Medisch-specialistische zorg door de sportarts kan preventieve of curatieve zorg omvatten. Deze beide vormen van sportgeneeskundige zorg worden door de zogverzekeraar op een andere manier vergoed.
Hoe zit dat ook al weer?

Curatieve zorg uit Basispakket
Als u klachten van uw gezondheid heeft, valt dit onder de zogenaamde curatieve zorg. Curatieve zorg omvat alle activiteiten die de sportarts doet om een diagnose voor uw klachten te stellen, een behandeling in te stellen en het beloop van de klachten te controleren en zo nodig de therapie aan te passen.
Hiertoe behoren onder meer:
- (Sport-)blessures
- Klachten van het spier- en skeletstelsel
- Klachten van andere orgaansystemen tijdens fysieke inspanning en sport, (bijv. pijn in de borststreek, kortademigheid, darmklachten e.d.)
- beeldvormende diagnostiek (rontgenfoto, echografie, MRI, CT e.d.)
- overige verrichtingen om een medische diagnose te stellen en/of het beloop van de klachten te evalueren (bijv. spierdrukmetingen, inspanningstesten)
- behandelingen die de sportarts zelf verricht of waarvoor u verwezen wordt naar een andere hulpverlener (bijv. sportfysiotherapeut of sportpodotherapeut) en de controles die daarbij horen.


Preventieve zorg uit Aanvullend pakket

Men spreekt van preventieve zorg (of niet-curatieve zorg) indien u de sportarts wilt consulteren zonder dat u klachten van de gezondheid hebt. Hiertoe behoren onder meer:
-
Sportkeuringen
- Preventieve sportmedische onderzoeken
- Gezondheidcheck
- Trainingsbegeleiding
- Inspanningstesten (waarbij het niet het doel is een diagnose te stellen, maar bijv. om de conditie te bepalen of voor trainingsbegeleiding)

Onderscheid Curatieve versus Preventieve zorg

Het enige criterium dat bepaalt of de sportgeneeskundige zorg die u krijgt onder curatieve of preventieve zorg valt, is:
- curatieve zorg: wel klachten van de gezondheid
- preventieve zorg: geen klachten van de gezondheid


Vergoeding door zorgverzekeraar

Curatieve zorg
Zorgverzekeraars hebben geen contracten met ons afgesloten. Onze zorg heet daarom niet-gecontracteerde zorg. Dit kan betekenen dat voor sportgeneeskundige zorg die onder het basispakket valt, uw zorgverzekeraar de kosten niet volledig vergoedt. Dit is o.a. afhankelijk van de soort zorgverzekering (naturapolis, beperkte naturapolis of restitutiepolis) die u heeft afgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de vergoeding.
Voor curatieve zorg heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere medisch specialist nodig. Anders vergoedt de zorgverzekeraar niets.

Preventieve zorg
Voor de sportgeneeskundige zorg uit het aanvullende pakket vergoedt uw zorgverzekeraar tot maximaal het bedrag dat in uw polis staat vermeld. Het bedrag dat vergoed wordt, verschilt tussen verzekeraars en polissen.
Voor preventieve zorg hebt u geen verwizjing van de huisarts of een andere medische specialist nodig.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar
Wij adviseren u om voorafgaand aan een bezoek aan ons centrum contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de exacte voorwaarden van uw polis en over de vergoeding die de zorgverzekeraar voor de door u gewenste sportgeneeskundige zorg verstrekt.

Echografie voor diagnostiek van sportblessures

22 oktober 2020


Sinds enkele jaren zijn wij in ons centrum gespecialiseerd in echografisch onderzoek om de juiste diagnose en ernst van sportblessures te kunnen vaststellen.

Onze sportarts Fred Hartgens heeft in binnen- en buitenland (o.a. München en Londen) meerdere gespecialisserde opleidingen gevolgd voor de diagnostiek van sportblessures via echografie.Recent heeft hij samen met collega-sportartsen Paul Dobbelaar en Paul Grandjean van OrbisSport te Sittard weer bijscholing gevolgd bij het Nationaal Trainingscentrum Echografie (NT-e) te Vianen.

Onder de deskundige leiding van de docenten Niek Vink en Wibbo Hummelen van het NT-e werden de diagnostische onderzoeksmethoden verder uitgediept en nieuwe mogelijkheden van de echografie bijgeleerd. Het was een zeer leerzame dag en kunnen het geleerde meteen in de praktijk toepassen.

Actuele aangepaste openingstijden

19 mei 2020

Vanaf 30 april j.l. hebben wij de spreekuren weer hervat, uiteraard onder strikte richtlijnen om de gezondheid van u en ons niet in gevaar te brengen.
Onze medewerk(st)ers zullen u hierover informeren als u bij ons een afspraak wilt maken.

Spreekuren in Maastricht hervat, in Parkstad nog niet
Voorlopig houden wij alleen spreekuren te Maastricht. Op onze locatie in Parkstad zullen wij pas in later stadium de spreekuren hervatten.
Geleidelijk aan zullen wij de spreekuren en openingstijden uit breiden.

Actuele bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8 - 12 uur.


U bent van harte welkom!

Preventieve maatregelen coronavirus

19 mei 2020

In Nederland gelden vanaf maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, ook binnen de medische zorgverlening. Lees de meest actuele informatie op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl

Ook binnen onze instelling houden wij ons nadrukkelijk aan alle veiligheidseisen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daartoe nemen we uitgebreide maatregelen genomen en vragen ook aan onze bezoekers om zich strikt aan de geldende richtlijnen van de overheid en onze instelling te houden.

Spreekuren in het Sportmedisch Adviescentrum
Wij zijn een kleinschalig centrum met minder dan 10 medewerkers en het aantal patienten (inclusief begeleiders) dat gelijktijdig in ons centrum aanwezig is, is zeer beperkt. Wij vragen onze bezoekers/patienten om maximaal 1 begeleidend persoon mee te nemen. Hierdoor kunnen wij onze sportgeneeskundige spreekuren en zorg uitstekend continueren.

Uiteraard zijn onze medewerkers geinstrueerd om zich aan de richtlijnen van overheid en RIVM te houden en alle hygienische voorzorgsmaatregelen te hanteren om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Hebt U (milde) verkoudheidsklachten ?
Hebt U (milde) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, hoesten, loopneus, keelpijn of (lichte) koorts: blijf thuis en vermijd sociaal contact, en vragen u ook om uw bezoek aan ons centrum uit te stellen.


Wanneer annuleren afspraak bij het Sportmedisch Adviescentrum ?
Heeft u bovenvermelde klachten, hoe mild ook: zeg uw afspraak bij ons af. U kunt ons dan telefonisch of per e-mail contacteren. Er kan altijd een telefonische of een video-consult bij een van de sportartsen afgesproken worden.
Zo helpt U mee aan verdere verspreiding van het virus.

Hebt u (nog) geen klachten, voorkom verspreiding van het virus:
- Was uw handen regelmatig grondig
- Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg.
- Schud geen handen
- Vermijd grote groepen
- Beperk uw sociale contacten
Klik hier voor de poster "Coronavirus: wat moet je doen?"

Wij danken u voor uw medewerking.

Hervatting spreekuren

29 april 2020

Vanaf donderdag 30 april hervatten wij onze spreekuren weer. Wij zijn blij dat wij onze sportgeneeskundige zorg weer voor u kunnen inzetten.

Onze sportartsen gaan de sportgeneeskundige werkzaamheden weer in volle omvang oppakken: de diagnostiek en behandeling van blessures en andere inspanningsgerelateerde klachten, maar ook sportmedische onderzoeken en sportkeuringen.

Uiteraard hanteren wij hierbij de richtlijnen van de Federatie van Medisch Speciasten en het RIVM. Want uw en onze gezondheid is onze prioriteit !

Aanpassing spreekuren, we blijven bereikbaar

27 maart 2020

Vanwege de coronavirusproblematiek is het van belang om ons aan de collectieve maatregelen te houden om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Ook wij werken hieraan van ganser harte mee. Daarom hebben wij onze dienstverlening daarop aangepast.

Afspraak in ons centrum alleen in dringende situatie, wel blijven we bereikbaar
Onze spreekuren worden nu in eerste instantie via telefoon, e-mail of audio-/beeldbellen gedaan. Op deze manier kunnen wij veel mensen nog prima van adviezen over sportblessures en andere sportgerelateerde problemen voorzien.

U kunt hiertoe telefonisch een afspraak met een van de sportartsen in ons centrum maken.

Mocht er op basis van het contact via telefoon, audio- of videobellen toch een afspraak bij een van de sportartsen nodig zijn, dan kan deze ingepland worden. Hierbij worden wel strikte voorwaarden aangehouden om dit zo veilig mogelijk voor u en onze medewerkers te laten verlopen.

Vragen over sporten tijdens de coronaviruscrisis?
Ook hiervoor kunt u ons contacteren. Via de link hieronder kunt u reeds veel informatie vinden
https://www.sportzorg.nl/nieuws/sport-bewegen-en-covid-19-de-belangrijkste-vragen

Onze bereikbaarheid
Wij zijn bereikbaar op de navolgende dagen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Woensdag zijn wij gesloten.

Bel ons op 088-1160500 of stuur een e-mail naar info@sportmedischadviescentrum.nl

Aangepaste openingstijden

23 maart 2020

Het Sportmedisch Adviescentrum heeft vanwege de coronavirus crisis de openingstijden en de telefonische bereikbaarheid m.i.v. 23 maart 2020 aangepast.

Aangepaste openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00-12.00 uur
Woensdag gesloten

Buiten de openingstijden
Spreek een bericht in op de voicemail of stuur een e-mail naar info@sportmedischadviescentrum.nl
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Opnieuw hoogste kwaliteitscertificaat voor ons centrum !

18 januari 2020


Heden hebben wij bericht ontvangen dat het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad wederom het hoogste kwaliteitscertificaat voor sportmedische instellingen van de Stichting Certificatoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) heeft behaald.
Recentelijk hebben wij weer het periodieke onderzoek van de SCAS naar de kwaliteit van de sportgeneeskundige zorg van ons centrum gehad. Wij zijn verheugd en trots op het resultaat!

Sinds 2007 worden sportmedische instellingen in Nederland elke 4 jaar door de SCAS getoetst op hun kwaliteit. Bij deze kwaliteitsvisitatie wordt onderzocht hoe de praktijkvoering organisatorisch geregeld is, hoe de arbeidsomstandigheden zijn, maar wat voor u als sporter/client misschien nog belanger is: welke sportmedische zorg wordt geleverd, hoe is de kwaliteit van de geleverde zorg, wordt voldaan aan alle wettelijke eisen en hoe tevreden zijn de sporters/patienten.

Op alle onderdelen voldeden wij aan de hoogste normen. Dat is fijn voor ons, maar vooral ook voor u. Want daar doen we het voor: sporters zo goed mogelijk van dienst zijn met onze sportgeneeskundige dienstverlening.

Gast-redacteur bij British Journal of Sports Medicine

22 oktober 2019

Samen met Prof. Frank Backx, sportarts in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is onze sportarts Fred Hartgens uitgenodigd om als gast-redacteur van het allerbeste en meest gerenommeerde, internationale sportmedisch-wetenschappelijke tijdschrift het British Journal of Sports Medicine te fungeren.

Voor de editie van oktober 2019 kozen de twee gast-redacteuren de beste wetenschappelijke onderzoeken uit die tevens een goede verbinding hebben met de sportgeneeskunde in Nederland, Ook schreven zijn een editorial over de recente ontwikkelingen van de sportgeneeskunde als medisch specialisme en het sportgeneeskundige wetenschappelijk onderzoek in ons land, dat tot de top van de wereld behoort. Lees hier deze Engelstalige editorial.

Ons centrum is zeer vereerd dat het British Journal of Sports Medicine onze sportarts Fred Hartgens voor dit eervolle gast-redacteurschap heeft uitgekozen.

Klanttevredenheid 8,7

28 mei 2019

Klanttevredenheid nog iets hoger dan vorig jaar
De dienstverlening van het Sportmedisch Adviescentrum is door onze bezoekers dit jaar met een fraaie 8,7 gewaardeerd. Dit is een iets hogere score dan de 8,6 van vorig jaar.
In de maanden januari t/m april 2019 hebben wij het periodieke klanttevredenheidsonderzoek onder onze bezoekers verricht. In totaal vulden 110 personen een vragenlijst in om zo onze klanttevredenheid continu te blijven verbeteren.

Hoge score op snelheid en deskundigheid
De bezoekers hebben specifiek aangegeven dat zij goed en snel geholpen werden door de receptionisten tijdens het maken van een afspraak. Daarnaast scoorden alle medewerkers hoog op vriendelijkheid en klantgerichtheid. Ook zijn alle patiënten (zeer) tevreden over de deskundigheid van de sportartsen en gaven zij aan dat de sportkeuring of de aandoening (blessure of andere gezondheidsklachten) waarvoor ze ons bezochten, naar volle tevredenheid afgehandeld was.

Korte wachttijden

Ook over het wachttijden in de spreekkamer is men positief. Meer dan 90% van de bezoekers meldde dat ze op de afgesproken tijd werden geholpen of maximaal 5 minuten hadden moeten wachten. Minder dan 10% gaf aan dat de sportarts hen te laat (maximaal 15 minuten) naar binnen haalde. Slechts 3 personen hadden tussen 15-30 minuten op de sportarts moeten wachten voor ze aan de beurt waren.

Blij en trots
Wij zijn zeer blij en trots met deze zeer hoge beoordeling door onze bezoekers. Wij danken iedereen voor het invullen van onze vragenlijst. Wij zullen ons voortdurend inzetten om deze hoge kwaliteit te blijven continueren.

Gratis parkeren voor onze bezoekers op parkeerterrein P3

02 januari 2019

De bezoekers van het Sportmedisch Adviescentrum kunnen gratis parkeren op het parkeerterrein "P3" van de gebouwen aan de Gaetano Martinolaan 75-85-95 open gesteld.

Hoe bereikt u het parkeerterrein P3?
Als u in (de buurt van) Maastricht bent, volgt u de bewegwijzeringsborden met "MECC". Als U in de buurt van MECC / Maastricht UMC+ / Universiteit Maastricht bent, volgt u de borden "MECC / P3 / P4". Zodra u bij de slagboom van P4 (Parkeerplaats 4) bent, ziet u 25 meter daarvoor aan de linker kant een andere parkeerplaats (P3). P3 is onze parkeerplaats.

Hoe kunt u het parkeerterrein P3 oprijden?
Op de zuil bij de slagboom van parkeerplaats P3 staat een code waarmee u contact kunt maken met het Sportmedisch Adviescentrum. Meldt u via de intercom en een van onze medewerkers zal de slagboom openen en kunt u gratis parkeren.

Hoe bereikt u vervolgens ons Sportmedisch Adviescentrum?
Ga het gebouw met nummer 75 binnen. Bij de afgesloten binnendeur meldt u zich via de intercom en onze medewerkers zullen de deur voor u openen. U loopt het kleine halletje in en gaat via de half-glazen deur naar het volgende halletje. Daar is het Sportmedisch Adviescentrum aan de linkerzijde zijde gevestigd.

Internationaal topcongres over peesblessures

29 september 2018

Marc Alsemgeest (links) en Fred Hartgens, sportartsen van Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad hebben deelgenomen aan de 5e editie van het prestigieuze International  Scientific Tendinopathy Symposium (ISTS), dat van 27 t/m 29 september in Groningen werd gehouden.

Dit congres is het belangrijkste congres over peesblessures, waar de hele wereldtop van sportartsen, sportfysiotherapeuten en wetenschappers op het gebied van peesblessures aanwezig was.

Het was een zeer inspirerend congres waar de laatste ontwikkelingen over behandelingen en de preventie van peesblessures werden uitgewisseld.

Tijdens dit congres werd Fred Hartgens gekozen in de International Working Group on Plantar Heel Pain, een international werkgroep die onderzoek gaat doen naar nieuwe en betere behandelmethoden voor pijn aan de onderzijde van de hiel (o.a. hielspoor en fasciitis plantaris), en internationale richtlijnen voor de beste behandelstrategieen van deze vervelende blessure gaat ontwikkelen.

Een MRI binnen enkele dagen

22 oktober 2017

Je hebt een vervelende blessure en de sportarts vindt een MRI-onderzoek nodig. Dan wil je geen lange wachttijden, maar dat die MRI ook snel gemaakt wordt. Dan kan nu!

Het Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad heeft een overeenkomst met de afdeling Radiologie van het Maastricht UMC+ gesloten waardoor onze patienten/sporters binnen enkele dagen terecht kunnen voor een MRI. De uitslag is daarna binnen 2 dagen bekend. Je wilt immers zo snel mogelijk weten wat de ooraak van de blessure is zodat je meteen met de juiste behandeling kunt starten.

Dat is service zoals wij die graag aan onze sporters willen bieden. Voor iedereen, dus ook voor u.

Nieuwsarchief


sportzorg    scas_logo    fsmi_logo